Tabela opłat

Lp. Wyszczególnienie Jednostka opłaty Kwota w złotych
1. Egzamin na patent strzelecki (na podst. Art.10b ust.2, ustawy o broni i amunicji - dz.u. Nr 52 poz. 525 z 2004 z późn. zm.) jednorazowo 400
2. Egzamin poprawkowy na patent strzelecki jednorazowo 200*
3. Egzamin na patent strzelecki - część teoretyczna dla osób przedłużających ważność licencji po uzyskaniu pełnoletniości (nie później niż do końca stycznia po roku w którym skończyli 18 lat) jednorazowo 100
4. Opłata za egzamin rozszerzający patent strzelecki jednorazowo 200*
5. Opłata za wydanie plastikowej karty patentu strzeleckiego jednorazowo 60
6. Wydanie legitymacji prowadzącego strzelanie jednorazowo 50
7. Wydanie duplikatu dokumentu, zmiana danych ewidencyjnych, rozszerzenie, itp. jednorazowo 50
8. Wydanie licencji zawodniczej dla osób pełnoletnich na 1 rok 50
9. Przedłużenie ważności licencji zawodniczej na 1 rok 50
10. Wydanie licencji zawodniczej dla osób niepełnoletnich do 18 roku życia do uzyskania pełnoletności zwolniona z opłat
11. Przedłużenie ważności licencji zawodniczej po ukończeniu 18 lat do 20 roku życia włącznie na 1 rok 10
12. Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów za pierwszą dyscyplinę 400
13. Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów za każdą następną dyscyplinę 200
14. Egzamin poprawkowy na przedłużenie ważności licencji za brak startów za 1 dyscyplinę 100
15. Licencja trenera PZSS letni cykl olimpijski 50
16. Licencja klubowa PZSS wydana po raz pierwszy. za pierwszy rok (kalendarzowy) 5000
17. Opłata licencji klubowej na rok kalendarzowy (utrzymanie ważności) roczna 1000
18. Opłata licencji klubowej na rok kalendarzowy (utrzymanie ważności) dla klubu, który bierze udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym (Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Juniorów, Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży/Mistrzostwa Polski juniorów młodszych,Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików) lub posiada zawodników w Kadrze Narodowej strzelectwa sportowego roczna 50
19. Składka członkowska PZSS od klubu za 1 rok 500
20. Składka członkowska PZSS od klubu, który bierze udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym (Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Juniorów, Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży/Mistrzostwa Polski juniorów młodszych, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików) lub posiada zawodników w Kadrze Narodowej strzelectwa sportowego za 1 rok 50
21. Składka członkowska PZSS od wojewódzkiego związku za 1 rok 1000
22. Startowe w zawodach PZSS za zespół 3 osobowy - karabin, pistolet, rzutki za 1 konkurencję 50
23. Startowe w zawodach PZSS - karabin, pistolet – młodzicy i open za 1 konkurencję 50
24. Startowe w zawodach PZSS - karabin, pistolet – juniorzy młodsi za 1 konkurencję 60
25. Startowe w zawodach PZSS - karabin, pistolet – juniorzy i seniorzy za 1 konkurencję 70
26. Startowe w zawodach PZSS – MIX karabin, MIX pistolet za 1 konkurencję 80
27. Startowe w zawodach PZSS – strzelba Double Trap 150 za 1 konkurencję 200
28. Startowe w zawodach PZSS - strzelba Trap/Skeet 125 z finałem za 1 konkurencję 200
29. Startowe w zawodach PZSS - strzelba Trap/Skeet 100 za 1 konkurencję 160
30. Startowe Trap MIX za 1 konkurencję 200
31. Startowe Skeet MIX za 1 konkurencję 200
32. Startowe w zawodach PZSS – strzelba Double Trap 90 za 1 konkurencję 120
33. Startowe w zawodach PZSS - strzelba Trap/Skeet 75 za 1 konkurencję 100
34. Serie treningowe na zawodach PZSS Double Trap za 1 serię 40
35. Serie treningowe na zawodach PZSS Trap/Skeet za 1 serię 30
36. Licencja sędziego klasy pierwszej i państwowej letni cykl olimpijski 50
37. Opłata licencyjna sędziego klasy trzeciej i drugiej letni cykl olimpijski 20
38. Minimalna stawka sędziowska na zawodach PZSS - brutto za 1 dzień zawodów 150
39. Minimalna stawka dla sędziów pełniących funkcje kierownicze oraz sędziów obsługujących tarcze elektroniczne na zawodach PZSS - brutto za 1 dzień zawodów 200
40. Stawka delegata technicznego na zawodach PZSS - brutto za 1 dzień zawodów 200
41. Opłata za złożenie protestu na zawodach PZSS jednorazowo 100
42. Opłata za złożenie odwołania w sprawie protestu na zawodach PZSS jednorazowo 200

* - Od 1 lipca 2022 opłata wynosi 200 zł. Stawka obowiązuje wg. daty rejestracji.

Tabela opłat i składek przyjęta uchwałą zarządu 7-06-2022 r. i obowiązuje z dniem uchwalenia.